2013. április 28., vasárnap

Címerelemzés - Joaquín Baldomero Fernández-Espartero y Alvarez de Toro spanyol tábornok és miniszterelnök kitüntetései


Don Joaquín Baldomero Fernández-Espartero y Alvarez de Toro, Vergara hercege, a győzelem hercege (duque de la Victoria), Morella hercege, Luchana grófja, Banderas vikomtja (1793. február 27. – 1879. január 8.) nevét hazánkban csak a spanyol történelem kutatói ismerhetik, pedig a legjelentősebb 19. sz.-i spanyol tábornok és politikai szereplő, a politizáló katonai parancsnok – a vezér (caudillo) egyik első példája volt, a kiskorú II. Izabella helyett régens, egyben kormányfő. Neve a  spanyol liberalizmus radikális (vagy progresszív) szárnyával kapcsolódik össze, kormányzása alatt államosították az egyházi javakat, és a karlisták feletti győzelemmel a radikálisok számára a radikális progresszivista politika szimbóluma lett. Főnemesi címei az általa támogatott II. Izabellától és a szavojai házból származó Amadé királytól (1870-1873) származnak.


Én sem hallottam róla egészen addig, ameddig az igen látványos címerére nem bukkantam rá. (Az igazi Salina herceg valószínűleg mély megvetéssel tekintett volna a munkáscsaládból származó felkapaszkodott tábornokból lett hercegi kollégára.) A címer egyes elemeinek jelentését nem tudtam megfejteni, de a rajz alapján többé-kevésbé sikerült megfejteni a caudillo számtalan kitüntetését.

A címer

Don Joaquín Baldomero Fernández-Espartero y Alvarez de Toro, Vergara hercege, a győzelem hercege (duque de la Victoria), Morella hercege, Luchana grófja, Banderas vikomtja hercegi címere

A kitüntetések

A címerpajzs körül, a megfelelő rendi láncon függnek, felülről lefelé:
  • az Aranygyapjas rend
  • a spanyol III. Károly rend nagykeresztje
  • a brit Bath rend katonai osztályának nagykeresztje és
  • a portugál Torony és Kard rend nagykeresztje

A címerpajzsről függ, a saját rendi szalagján, balról jobbra:
  • a spanyol Szent Hermengild rend
  • a francia Becsület rend
  • a spanyol Szent Ferdinánd rend és
  • a spanyol Katolikus Izabella rend

egy-egy jelvénye, melyeket a jelvény formája és a szalag színe alapján azonosítottam be.

Az egyes kitüntetések önálló képe és leírása

1. A rendi láncon függő kitüntetések

Az Aranygyapjas rend – 1430-ban alapította III. Fülöp burgundi herceg, a burgundi örökséggel együtt került a Habsburg-házhoz, a spanyol örökösödési háború lezárása (1711) óta spanyol és osztrák ága van, ma a legmagasabb spanyol kitüntetés, mint a spanyol Bourbon uralkodó ház dinasztikus rendje, valamint az osztrák Habsburg-Lotharingiai ház dinasztikus rendje. Az Arangyapjas rendnek egy osztálya van, vörös szalagon, illetve aranyláncon viselik. Az aranygyapjas lovagok reneszánsz ízlésű díszruháját viseli Széchényi Ferenc gr., a pesti Múzeumkertben levő szobrán.

Az Aranygyapjas rend lovagjainak rendi lánca a rend jelvényével

A Királyi és Kiváló Spanyol III. Károly rend (spanyol: Real y Distinguida Orden Española de Carlos III) a jelenleg adományozható legmagasabb spanyol kitüntetés, melyet III. Károly király alapított 1771-ben, eredetileg katonai kitüntetésként. 1847 óta polgári kitüntetés is, melyet a nemzet – korábbi megfogalmazás szerint: a korona és Spanyolország – javára tett szolgálatokért adnak.

A III. Károly rend nagykeresztes lovagjainak rendi lánca a rend jelvényével

A brit Legtiszteletreméltóbb Bath rend (angol: The Most Honourable Order of the Bath) jelenleg ténylegesen a harmadik legmagasabb birt kitüntetés – az angol Térdszalagrend és a skót Bogáncsrend után – melynek katonai és polgári osztálya van. 1725-ben alapította I. György király, neve a középkori lovagavatások egykori bonyolult megtisztulási fürdő ceremóniáira utal. 

A Bath rend katonai osztálya nagykeresztes lovagjainak rendi jelvénye a láncon,
valamint a hozzá tartozó csillag

A portugál Katonai Torony és Kard Rend a Vitézségért, Hűségért és az Érdemekért (portugál: Ordem Militar da Torre e Espada do Valor, Lealdade e Mérito) ma is a legmagasabb portugál kitüntetés, melyet eredetileg V. Alfonz portugál király alapított 1459-ben. Espartero rend 42-ik nagykeresztese volt.


A Torony és Kard Rend nagykeresztjének mai jelvényei

2. A rendi szalagon függő kitüntetések

A Királyi és Katonai Szent Hermengild rend (spanyol: Real y Militar Orden de San Hermenegildo) a tábornokoknak és főtiszteknek a korona kiemelkedő és példamutató szolgálatáért adományozott rend, melyet VII. Ferdinánd király alapított 1814-ben, a kereszténység és az országa védelmében vértanúságott szenvedett Hermengild sevilla-i vizigót király emlékére. Jelenleg négy osztálya van, 20, 25, 30 és 33 év szolgálati idő után adományozzák. A címerrajz alapján lovagi vagy parancsnoki keresztje lehetett, 20 vagy 25 év szolgálatért, bár egész életét a hadseregben töltötte, így akár lehetett nagykeresztje is.

A Szent Hermengild rend jelvénye a rendi szalagon

A francia Becsületrend (teljes nevén: A Tisztelt Légiójának Nemzeti Rendje, franciául: Ordre national de la Légion d’honneur). A francia monarchia kitüntetéseit a forradalom elsöpörte, de a forradalmi háborúkban már szükség volt az érdemek elismerésére. A megoldást ebben is Napoleon találta meg, aki még első konzulként, 1802-ben megalapította ezt a kitüntetést, mely azóta is fennáll. Napóleon bukása után a Bourbon restauráció is fenntartotta, csak Napóleon arcképe helyett a dinasztia-alapító IV. Henrik portréja került. III. Napóleon alatt ismét alapító császár, a III. Köztársaság óta Franciaország jelképes nőalakja ékesíti, a császári (királyi) korona helyett babérkoszorúval.  A vörös szalag, illetve a jellegzetes csillag formájú jelvény mindvégig változatlan maradt.


A francia Becsületrend jelvénye a Bourbon-restauráció korából.
Katonai pályafutásának időszaka, illetve tisztsége alapján, Espartero a júliusi királyság (Lajos Fülöp) idején kaphatott nagykeresztet.

A Királyi és Katonai Szent Ferdinánd rend (spanyol: Real y Militar Orden de San Fernando), a legmagasabb spanyol katonai kitüntetés, amit harcban tanúsított vitézségért adományozhatnak. A cadizi Cortes alapította 1810-ben, Szent Ferdinánd, a spanyol földeknek a móroktól történő visszahódítása (a reconquista) ügyében jeleskedő 13. századi kasztíliai király, III. Ferdinánd emlékére. (Az azonosítás a címerrajz alapján történt, s nem teljességgel biztos, de nagyon valószínű.)

A Szent Ferdinánd rend jelvénye


A Katolikus Izabella rend (spanyol: Orden de Isabel la Católica) a Spanyolországnak tett szolgálatokért adományozott polgári kitüntetés, melyet nemcsak spanyol, hanem külföldi honosoknak is adományoznak. 1815-ban alapította VII. Ferdinánd király, mint Királyi és Amerikai Katolikus Izabella rendet, a nemzetnek tett szolgálatok jutalmazására, különösen az amerikai és a tengerentúli területekkel kapcsolatban teljesített kiemelkedő szolgálatokért. 1847-ben újjászervezték mint Királyi Katolikus Izabella rendet, az amerikainál tágabb adományozási fókusszal.A Katolikus Izabella Rend jelvénye (fent: parancsnoki kereszt a szalagon,
lent: egy valódi jelvény fényképe)

(A leírás a Wikipedia megfelelő szócikkei alapján. Grafikák: Wikipedia, képek: Internet.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése