2011. január 22., szombat

Cikk a Regnum-portálon

A királyságban gondolkodó Regnum portálon megjelent egy a szerkesztővel közös írásunk: http://regnumportal.hu/node/613.

2011. január 14., péntek

A svéd király koronázása

A középkori svéd királyokat az uppsalai dómban koronázták meg. A koronázás helyszíne a 16. századtól, I. (Vasa) Gusztáv idejétől volt a stockholmi dóm, a Storkyrkan. A koronázást a reformáció után is, a már evangélikus uppsalai érsek végezte. A svéd királyok koronáját német aranyművesek XIV. Erik számára készítették a 16. század második felében. Az utolsó megkoronázott svéd király a Bernadotte-házból való II. Oszkár. Legidősebb fia és örököse, V. Gusztáv (1907-1950) lemondott a koronázásról, s azt követően a parlament (Riksdag) megnyitásakor, illetve a trónralépéskor a király egyenruhában a trón előtt állt, a királyi palástot a trónra vetve, a koronát egy asztalkán a trón mellett állították ki. (XVI. Károly Gusztáv király eskütételéről a képet az előző bejegyzésben lehet látni.)

Svédországban a baloldali Olof Palme által irányított szociáldemokrata kormánytöbbség 1974-ben új alkotmányt fogadott el, mely király összes alkotmányos jogát megvonta, s nem is királyként, hanem egyszerűen államfőként emlegeti.. Egyedülálló módon, a kormányalakítási megbízást sem az államfő - a király -, hanem a parlament elnöke adja. A király svéd állampolgárnak nem adományozhatja a régi svéd lovagrendeket sem, akkoriban szűnt meg a parlament ünnepélyes megnyitása is és számolták fel a svéd monarchia körüli "varázslat" utolsó elemeit is.

A svéd király és a királyi hercegek teljes díszben utoljára 1905-ben, a Riksdag megnyitásán jelentek meg a stockholmi királyi palota országgyűlési termében (Rikssalen). 1907 és 1974 között a Riksdag megynyitásán, melyre a Rikssalenben került sor, még megjelent a királyi korona, legközelebb pedig a király esküvőjén, a katedrális főoltárának két oldalán tették ki a király és a királyné koronáját. A páratlan szépségű svéd királyi jelvényeket 1974 óta a stockholmi királyi palota kincstárában (Skattkammer) őrzik.


Korona, jogar, alma és a királyi kulcs

XIV. Erik koronája
(fent) mostani állapotában, rekonstruálva a 16. századi eredeti formát, és
(lent) a 20. század elején, amikor még a svéd király még viselte a koronáját Lujza Ulrika királyné koronája (1751)
a porosz születésű Lujza Ulrika királyné (1720-1782) Adolf Frigyes király felesége volt, a korona a francia királyné koronájának mintájára készült Stockholmban


A trónörökös koronája
- a későbbi X, Károly Gusztáv, mint kijelölt trőnörökös számára készült nagynénje, Krisztina koronázására, korábbi királynéi koronák felhasználásával. A fekete zománcozott buzakévét, a Vasa ház jelvényét III: Gusztáv koronázásakor adták hozzá Hercegi korona
- a 18. században készült, a trónörökös koronájának mintájára
Svédországban csak az uralkodó fia vagy lánya, illetve annak házastársa visel hercegi címet

Krisztina királynő (1632-1654) ezüst trónja
- a királyi palota országgyűlési termében áll

II. Oszkár,
az utolsó megkoronázott svéd király


A svéd parlament ünnepélyes megnyitása 1897-ben

II. Oszkár király megnyitja a svéd országgyűlés, a Riksdag ülését
(1905-ben, a norvég önállóság elismerése alkalmából).
Az utolsó alkalom, amikor a svéd király és a királyi hercegek koronával, teljes díszben jelentek meg